Головіна Олена Валеріївна

АсиsmallThumbnail-16стент, аспірант.

Співавтор близько 10 наукових праць, із них 8 у фахових виданнях та матеріалах конференцій.