Шульга Світлана Анатоліївна

smallThumbnail-15Доцент кафедри технології цукру і підготовки води, кандидат технічних наук.

Закінчила НУХТ у 2002 році.

Працює на кафедрі з 2015 року.

Кандидатську дисертацію за спеціальністю 05.18.05 захистила у 2009 році на тему “Підвищення ефективності очищення соків та сиропу з використанням кремнієвмісних реагентів” (диплом ДК №054252).

Викладає дисципліни:

Технології харчових виробництв (Технологія цукрового виробництва).

 

Співавтор 46 наукових праць, у тому числі 6 статей у фахових виданнях, 7 патентів України, 5 методичних вказівок, 28 тез доповідей на наукових конференціях.