ВИГОВСЬКИЙ ВАЛЕРІЙ ЮРІЙОВИЧ

виговськийНародився  6  квітня 1953 року в с. Іванівка, Білоцерківського району Київської області.

У 1975 році закінчив факультет технології цукристих речовин Київського технологічного інституту харчової промисловості за спеціальністю «Технологія цукристих речовин».

В 1989 році захистив кандидатську дисертацію на тему: «Удосконалення технології та апаратурного оформлення І сатурації» в КТІХП, м. Київ.

З 1995  по 2008 рік працює на посаді доцента кафедри технології цукристих речовин НУХТ, а з 2008 року по теперішній час професор цієї ж кафедри.

Нагороджений Почесною грамотою Кабінету Міністрів України, Подякою Кабінету Міністрів України, знаками Міністерства науки і освіти України «Відмінник освіти» та «Петро Могила», почесними грамотами Державного департаменту продовольства та ректорату університету.

Основні опубліковані праці:

  1. Методи контролю харчових виробництв/ Штангеєва Н.І., Чернявська Л.І., Рева Л.П., Ліпєц А.А., Клименко Л.С., Олянська С.П., Логвін В.М., Чагайда А.О., Виговський В.Ю.// К.: УДУХТ, 2000;
  2. Технологія цукристих речовин. Лабораторний практикум./Купчик М.П., Штангеєва Н.І., Рева Л.П., Виговський В.Ю. та ін. – К.: НУХТ, 2007 р.
  3. Виговський В.Ю., Логвин В.М. Зміни в системі «вода-цукроза-гідроксид кальцію-діоксид вуглецю» під час проведення сатурації з поступовим зниженням лужності. Наукові праці УДУХТ №7, 2000 р.
  4. Виговський В.Ю. Реологічні властивості поліцукридів. — Харчова і переробна промисловість №6, 2005 р.
  5. Виговський В.Ю., та. Ін. Двоступенева вапнокабонізація у циркуляційному контурі прогресивного попереднього вапнування. — Цукор України №1(50), 2007 р.