ГУСЯТИНСЬКА НАТАЛІЯ АЛЬФРЕДІВНА

smallThumbnail (69)Завідувач кафедри, доктор технічних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України, член спеціалізованої вченої ради Д 26.058.04 НУХТ із захисту дисертацій за спеціальністю 05.18.05 – «Технологія цукристих речовин та продуктів бродіння»

Закінчила Київський технологічний інститут харчової промисловості в 1985 р. за спеціальністю «Технологія цукристих речовин».

У 1991 р. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук зі спеціальності «Технологія цукристих речовин» на тему: «Разработка комплексной схемы подготовки питательной воды для экстрагирования сахарозы», КТІХП, м. Київ.

У 2008 р. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук зі спеціальності «Технологія цукристих речовин та продуктів бродіння» на тему: «Наукове обґрунтування та розроблення фізико-хімічних методів інтенсифікації вилучення сахарози з цукрових буряків», НУХТ.

Викладає дисципліни:

  • Мікробіологія виробництв цукристих речовин;
  • Інноваційні технології галузі;
  • Оптимізація технологічних процесів;
  • Перспективні напрямки наукових досліджень в галузі;
  • Управління якістю продуктів цукрового виробництва.

Співавтор 3 посібників, 3 монографій, понад 230 наукових праць в т. ч. 37 патентів та 4 галузевих інструкцій на використання дезінфікуючих засобів у виробництві цукру.

Науковий напрямок – наукові основи інтенсифікацій технології виробництва цукру, очищення та підготовки вод буряко-цукрового виробництва, дезінфекції сировини та напівпродуктів виробництва.

Підготувала 4 кандидатів наук.