ДЕМЕНЮК ОКСАНА МИКОЛАЇВНА

Деменюк

Заступник завідувача кафедри технології цукру і підготовки води, доцент, кандидат технічних наук. Закінчила УДУХТ (нині НУХТ) у 2002 році. Працює на кафедрі з 2013 року.

Кандидатську дисертацію захистила у 2005 році.

Викладає дисципліни:

  • Технологія питної води;
  • Технології харчових виробництв. Технології питної води та водопідготовка харчових виробництв;

Автор близько 70 друкованих праць, з них 58 наукових, з яких 23 статті у фахових виданнях 10 навчально-методичних публікацій і 1 навчальний посібник з грифом Міністерства освіти і науки України “Гідравліка, гідравлічні машини та гідропневмопривід. Частина І. Гідравліка і гідравлічні машини”.

Науково-педагогічний напрямок – застосування природних мінеральних сорбентів для очищення природних вод від біогенних елементів.

Електронна адреса (E-mail): oksanaktn@ukr.net