РЕВА ЛЕОНІД ПАВЛОВИЧ

РЕВАНародився 26 березня 1933 року в м. Лубни Полтавської області.

У 1956 році закінчив факультет технології цукристих речовин Київ­ського технологічного інституту харчової промисловості за фахом — інженер-технолог цукристих речовин.

У 1962 р захистив кандидатську дисертацію на тему «Исследование  разложения  сахарозы при очистке и згущении сока» за спеціальністю «Технологія цукристих речовин», КТІХП

У   1982 захистив докторську дисертацію на тему «Интенсификация технологических процессов очистки диффузионного сока» за спеціальністю «Технологія цукристих речовин»  у Московському технологічному інституті харчової промисловості.

З 1977 по 1987 р. проректор з навчальної роботи.

З  1982  професор кафедри технології цукристих речовин.

З 1987  по 1997 р. – завідувач кафедри технології цукристих речовин.

Всього підготував 22 кандидата  технічних наук і в т.ч. 2-х кандидатів наук із викладачів  Центрального університету міста Санта-Клара Республіки Куба.

Ветеран праці, Відмінник освіти і науки україни, Нагороджений почесними грамотами МОН України, медаллю за винаходи «Прогресивний протитечійний переддефекатор».

Основні опубліковані праці:

  1. Рева Л.П., Штангеєва Н.І., Чернявська Л.І., Лагода В.А. Технологічний облік у цукровому виробництві. К.: УДУХТ, 2001;
  2. Методи контролю харчових виробництв./Штангеєва Н.І., Чернявська Л.І., Рева Л.П., Ліпєц А.А., Клименко Л.С., Олянська С.П., Логвін В.М., Чагайда А.О., Виговський.// К.: УДУХТ, 2000;
  3. Тлумачний словник з технології та обладнання бурякоцукрового виробництва./Лагода В.А., Рева Л.П., Хомічак Л.М., Штангеєва Н.І.// К.: НУХТ, 2004;
  4. Технологія цукристих речовин./ Купчик М.П., Рева Л.П., Штангеєва Н.І., Чернявська Л.І.//К.: НУХТ, 2007;
  5. Рева Л.П. Фізико-хімічні основи технологічних процесів очищення дифузійного соку у виробництві цукру.Монографія, К.: НУХТ.– 2012.– 371 с.