ОСТАПЕНКО ВАЛЕНТИНА ВАСИЛІВНА

Валя_9639Народилася 28 листопада 1975 року в с. Велика Каратуль Київської  області.

У 1998 році закінчила факультет технології бродильних і хлібопекарських виробництв Українського державного університету харчових технологій (УДУХТ) за спеціальністю «Технологія бродильних виробництв і виноробства».

У 2001-2003 роках працювала ТОВ «Субос Україна» інженером-технологом.

У 2003-2007 роках працювала на ПП «Водовоз» головним технологом підприємства. Сфера діяльності підприємства фасована питна вода.

У 2008 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступе­ня кандидата технічних наук по темі  «Удосконалення технології бутильованих питних вод» по спеціальності «Технологія цукристих речовин та продуктів бродіння» Національного університету харчових технологій.

У 2008-2012 роках працювала директором ПП «Водовоз». Сфера діяльності підприємства фасована питна вода.

З 2014 року директор з якості та розвитку ТОВ «Росяна». Сфера діяльності підприємства фасована питна вода.

З 2014 року доцент кафедри технології цукру та підготовки води НУХТ за сумісництвом.

 

Основні опубліковані праці:

 1. Прибильський В.Л., Остапенко В.В. Яку воду можна пити? // Харчова і переробна промисловість. – 2004. – № 3. – С. 4–5.
 2. Вплив геофізичного випромінювання на фізико-хімічні показники води / О.А.Адаменко, О.М.Костюк, В.Л. Прибильський, В.В. Остапенко, І.О. Костюк // Харчова промисловість. – 2005. – № 4. – С. 91–93.
 3. Вплив механічної і магнітної обробки на фізико-хімічні показники води / В.В.Остапенко, В.Л. Прибильський, І.О. Костюк, О.М. Костюк // Харчова промисловість. – 2007. – № 5. – С. 45–46.
 4. Використання препаратів на основі полігексаметиленгуанідинових сполук у виробництві бутильованих питних вод / В.В. Остапенко, В.Л. Прибильський, З.М. Романова, В.О. Мірошник // Харчова і переробна промисловість. – 2007. – № 12. – С. 23–25.
 5. Деклараційний патент UA 5591, С02F5/00. Спосіб підготовки води / В.Л. Прибильський, В.В. Остапенко, О.А. Адаменко, О.М. Костюк – 20040705843; Заявл. 16.07.2004; Опубл. 15.03.2005. Бюл. № 3. – 3 с.
 6. Деклараційний патент UA 6636, G01V3/08, A01C1/00, A61H39/00, A61K9/00. Універсальний пристрій для обробки об’єктів / О.А. Адаменко,  О.М. Костюк, І.О. Костюк, В.Л. Прибильський, В.В. Остапенко – 20041008548; Заявл. 20.10.2004; Опубл. 16.05.2005. Бюл. № 5. – 3 с.
 7. Деклараційний патент UA 12490, МПК (2006) C02F 1/48, A01G 3/00, F23D 11/00. Магнітно-механічний активатор / О.М. Костюк, І.О. Костюк, О.А. Адаменко, В.Л. Прибильський, В.В. Остапенко – u 200506932; Заявл. 14.07.2005; Опубл. 15.02.2006. Бюл. № 2. – 3 с.
 8. Деклараційний патент UA 12958, МПК (2006) C02F 1/48. Спосіб підготовки води / В.Л. Прибильський, В.В. Остапенко, О.М. Костюк,              І.О. Костюк, О.А. Адаменко – u 200506933; Заявл. 14.07.2005; Опубл. 15.03.2006. Бюл. № 3. – 3 с.
 9. Остапенко В.В. Бутилированную воду каждому потребителю // Науково-практичний журнал: Вода і водоочисні технології. – 2003. – № 1(5). – С. 12−15.
 10. Вплив концентрованого планетарного випромінювання на фізико-хімічні показники питної води / В.В. Остапенко, Т.М. Антонюк, І.О. Костюк, О.А. Адаменко, О.М. Костюк, В.Л. Прибильський // Програма і матеріали 70-ї наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів «Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті» (20-21 квітня 2004 р.). – У 2-х ч. – К.: НУХТ, 2004. – Ч. 2. – С. 18.
 11. Дослідження впливу магнітного поля на фізико-хімічні показники води / В.В. Остапенко, К.В. Лепська, В.Л. Прибильський, О.М. Костюк // Програма і матеріали 71-ї наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів «Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті». – К.: НУХТ. – 2005. – Ч. 2. – С. 16.
 12. Дослідження впливу магнітного поля на фізико-хімічні показники води / В.В. Остапенко, К.В. Лепська, В.Л. Прибильський, О.М. Костюк // Програма і матеріали ІХ-ї Міжнародної науково-технічної конференції «Нові технології та технічні рішення в харчовій та переробній промисловості: сьогодення й перспективи». – К.: НУХТ. – 2005. – Ч. 1. – С. 58.
 13. Остапенко В.В., Прибыльский В.Л., Костюк А.М. Влияние магнитной обработки на физико-химические показатели питьевой воды // Сборник докладов VII-ого Международного конгресса и выставки «Экватэк-2006». – М.: «Сибико Интернешинел». – 2006. – С. 1021–1022.
 14. Новые методы обработки воды / В.В. Остапенко, В.Л. Прибыльский, И.А. Костюк, А.Н. Костюк, А.А. Адаменко // Тези на         XI Міжнародній конференції «Інформотерепія: теоретичні аспекти та практичне застосування» Інформаційна та негетропійна терапія. – К.: 2006. –    С. 42.
 15.  Остапенко В.В., Прибильський В.Л., Мисан Г.Ф. Використання препарату «Полідез-20» в технології негазованих фасованих питних вод // Програма і матеріали 73-ї наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів «Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті». – К.: НУХТ. – 2007. – Ч. 2. – С. 12.

     

 

 

Електронна пошта (E-mail) : valentina_water@mail.ru