ЛОГВІН ВОЛОДИМИР МАТВІЙОВИЧ

ЛогвінНародився 16 травня 1940 року в с. Терни Сумської області.

У 1966 році закінчив факультет технології цукристих речовин Київ­ського технологічного інституту харчової промисловості.

У 1975 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступе­ня кандидата технічних наук по темі  «Исследование кинетики поглощения углекислого газа щелочными сахарными растворами с целью  повышения єффективности І сатурации» по спеціальності «Технологія цукристих речовин», КТІХП.

У 2006 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук на тему «Наукові основи та розроблення високоефективних технологічних процесів очищення дифузійного соку» по спеціальності «Технологія цукристих речовин», НУХТ

З 2007 р. професор кафедри технології цукру та полісахаридів, а з 2009 р. завідувач кафедри технології цукру та полісахаридів. Винахідник СРСР та Відмінник освіти України.

З 2011 р. має звання професора кафедри технології цукру і підготовки води  НУХТ.

Основні опубліковані праці:

  1. Логвін В.М. Інтенсифікація першої сатурації. К.: Експрес-об’ява, 1998;
  2. Методи контролю харчових виробництв./ Штангеєва Н.І., Чернявська Л.І., Рева Л.П., Ліпєц А.А., Клименко Л.С., Олянська С.П., Логвін В.М., Чагайда А.О., Виговський В.Ю.// К.: УДУХТ, 2000;
  3. Логвін В.М. Інтенсифікація першої сатурації. К.: ІСДО, 1995.
  4. Технологія цукристих речовин. Лабораторний практикум./Купчик М.П., Штангеєва Н.І., Рева Л.П., Логвін В.М. та ін. – К.: НУХТ, 2007 р.