Карпович Інна Віталіївна

КарповичНародилась 18 травня 1976 року у смт. Сатанів, Городоцького району Хмельницької області.

У 1999 році з відзнакою закінчила магістратуру Українського державного університету харчових технологій за спеціальністю «Технологія цукристих речовин».

Кандидат технічних наук з 2010 року. Дисертацію на тему: «Розроблення технології фруктозовмісного харчового сиропу з пшеничної сировини» захистила 23 червня 2010 року у спеціалізованій Вченій раді Національного університету харчових технологій зі спеціальності 05.18.05 «Технологія цукристих речовин та продуктів бродіння»

Науковий напрямок – розробка наукових основ та удосконалення технологій сахаридів та підготовки води.

 

Основні опубліковані праці:

  1. Карпович, І.В. Розроблення способу одержання глюкозно-фруктозного сиропу із пшениці / І.В. Карпович, В.А. Лагода, Н.І. Штангеєва, В.О. Маринченко // Наукові праці УДУХТ. – 2000. – №7. – С.95 – 99.
  2. Карпович І.В. Дослідження процесу знебарвлення глюкозного сиропу / І.В. Карпович, В.А. Лагода, В.В. Манк // Наукові праці УДУХТ. – 2001. – № 10. – С.31.
  3. Карпович, І.В. Дослідження основних закономірностей ферментативного гідролізу крохмалю пшениці до декстринів /І.В.Карпович, О.М. Оверченко, В.А. Лагода //Харчова промисловість. –2003. – №2. – С.25 – 26.
  4. Карпович, І.В. Дослідження процесу розрідження пшеничної суспензії / І.В. Карпович, В.А. Лагода //Наукові праці НУХТ. – 2009. – №28. – С.22 – 23.
  5. Карпович, І.В. Дослідження процесу оцукрювання у виробництві харчового сиропу / І.В. Карпович, І.О. Крапивницька, О.І. Брик // Наукові праці НУХТ 2013 р. № 48 С. 120-123
  6. Карпович, І.В. Оптимізація технологічних параметрів структуроутворення желейних начинок з застосуванням овочевої сировини / І.В. Карпович, Йовбак У., Крапивницька І., Оболкіна В. // Хлібопекарська і кондитерська промисловість України, 2013 р. № 07-08

Електронна адреса (E-mai)l: inkarp@ukr.net