ГРАБОВСЬКА ОЛЕНА В’ЯЧЕСЛАВІВНА

грабовськаНародилась 13 серпня 1964 р. у с. Дніпровське, Верхньодніпровського району Дніпропетровської області.

У 1986 році з відзнакою закінчила Київський технологічний інститут харчової промисловості за спеціальністю «технологія цукристих речовин», диплом з відзнакою.

Кандидат технічних наук з 1992 року. Дисертацію  на тему «Разработка электродиализного способа очистки пектинового экстракта» захистила 16 грудня 1992 р. у спеціалізованій вченій раді Київського технологічного інституту харчової промисловості зі спеціальності 05.18.05 “Технологія цукристих речовин”

Доктор технічних наук з 2006 року. Дисертацію захистила 19 квітня 2006 року у спеціалізованій Вченій раді Національного університету харчових технологій на тему «Розвиток наукових основ, розроблення та удосконалення технологій цукристих крохмалепродуктів»

Звання професора присвоєне по кафедрі кафедри технології цукру та полісахаридів  23 грудня 2008 року.

З 2012 р. Завідувач кафедри Технології цукру і підготовки води.

Науковий напрямок — розроблення прогресивних ресурсозберігаючих технологій крохмалю та крохмалепродуктів, дослідження фізико-хімічних властивостей харчових продуктів та технологій їх використання.

Нагороджена почесними грамотами МОН України.

Основні опубліковані праці:

  1. Биологически активные вещества: (Довідник) / Петрушевський В.В. В.Г. Гладких, О.В. Винокурова (Грабовська) та ін. – К: “Урожай”, 1992.–190 с.
  2. Производство сахаристых веществ / Петрушевский В.В., Бондарь Е.Г., Винокурова Е.В. (Грабовська) “Урожай”, 1989, 166 c.
  3. Вивчення впливу гідратації глюкози на її кристалізацію / О.В. Грабовська, Н.І. Штангеєва, Н.І. Гордійчук (Сабадаш) // Цукор України. – 2006. – №5. – С. 25-26.
  4. Розроблення технології сухих порошкоподібних продуктів на основі гідролізатів крохмалю / О.В. Грабовська, Н.І. Штангеєва, Н.І. Гордійчук (Сабадаш), О.М. Майданець, К.Д. Малецька, Н.Б. Сильнягіна // Цукор України. – 2007. – №4. – С. 29-31.
  5. Дослідження процесу розпилювального зневоднення дисперсій гідролізованого крохмалю / К.Д. Малецька, Н.Б. Сильнягіна, О.В. Грабовська, Н.І. Штангеєва, Н.І. Гордійчук (Сабадаш), О.М. Майданець // Цукор України. – 2007. – №5-6. – С. 39-40.
  6. Грабовська О.В. Дослідження ефективності способів фракціонування крохмалю і аналіз отриманих продуктів / О.В. Грабовська, Н.І. Штангеєва, О.М. Майданець, Н.І. Гордійчук (Сабадаш) // Наукові праці НУХТ. –2007. – №20. – С. 5-8.
  7. Порівняльна оцінка властивостей деяких видів крохмалю та їх вплив на якість хлібних виробів / Літвяк В.В., Лісовська Д.П., Грабовська О.В.// Київ: Цукор України.– 2011.-№ 4(64).–– С. 48-54.
  8. Дослідження стану води в крохмальних суспензіях та клейстерах / Грабовська О.В., Парняков О.С., Михайлик В.А.// «Наукові праці», Одеська національ-на академія харчо-вих технологій .- 2011.- вип. 40 (2). — с. 76 – 80
  9. Властивості стабілізаційних систем на основі пектину / О.В. Грабовська, О.В. Запотоцька, О.В. Лисий, В.Я. Пічкур // Продовольча індустрія АПК. – 2012. – №2. – Ч1. – С.25-28
  10. Вплив технологічних умов переробки пектинового екстракту з бурякового жому на якісні показники пектину / Н.Г. Харитон, О.В. Грабовська // Збірник наукових праць Вінницького національного аграрного університет-ту. Серія: Технічні науки. – 2011. –В.9 – С.190-193.

Електронна пошта (E-mail) : helengrabovski@ukr.net