Навчально методична література

1. ЗАГАЛЬНІ ТЕХНОЛОГІЇ ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ

лабораторний практикум для студентів напряму підготовки 6.051701 «Харчові технології та інженерія» за освітньо-кваліфікаційним рівнем «бакалавр» денної форми навчання

Скачать документ:      Tekhnologiya_tsukru

2. ФІЗИКО-ХІМІЧНІ ОСНОВИ ВИРОБНИЦТВА ПИТНОЇ ВОДИ ТА ОЧИЩЕННЯ СТІЧНИХ ВОД

лабораторний практикум для студентів напряму підготовки 6.051701 «Харчові технології та інженерія» денної форми навчання

Скачать документ: ФХО-ОСВ стічн.вод Лаб. практикум