Абітурієнту

 

Кафедра технології цукру і підготовки води здійснює підготовку фахівців:

  • освітнього рівня  «бакалавр»  (4 роки)   за спеціальністю 181 «Харчові технології» для майбутнього професійного спрямування за спеціалізаціями «Технології цукру та полісахаридів» і «Технології питної води та водопідготовки харчових виробництв» (денна і заочна форми навчання);
  • освітнього рівня «магістр»:

спеціалізація «Технології цукру і полісахаридів» (1 рік 6 місяців на базі ОКР «бакалавр») (денна та заочна форми навчання);

спеціалізація «Технології питної води та водопідготовки харчових виробництв» (1 рік 6 місяців на базі ОКР «бакалавр») (денна форма навчання).

Для підготовки кадрів вищої кваліфікації зі спеціальності 05.18.05 “Технологія цукристих речовин та продуктів бродіння” при кафедрі діє аспірантура і докторантура.

Матеріально-технічна база кафедри включає навчальну лабораторію, препараторську, 2 науково-дослідні лабораторії, комп’ютерний центр (оснащений 24 сучасними персональними комп’ютерами), кімнату викладачів, кабінет завідувача кафедри.

Технологічні процеси отримання цукру та цукристих речовин є найскладнішими серед харчових технологій, тому рівень теоретичної та практичної підготовки випускників кафедри дозволяє їм за потреби без додаткових ускладнень перекваліфікуватися для роботи на інших харчових підприємствах.

Випускники спеціальності “Технології цукру та полісахаридів” можуть займати не тільки керівні посади на цукрових та крохмале-патокових виробництвах (головний інженер, головний технолог, начальник зміни, начальник цеху, завідувач виробництвом, інженер із контролю якості харчових продуктів, тощо), але й наукових співробітників та викладачів освітніх закладів.

Дисципліни які читаються студентам  за ОКР «БАКАЛАВР»

 Технологія питної води (360 год)

Технологія галузі (на 3, 4 курсах) (846 год)

Мікробіологічні процеси у виробництві цукру (54 год)

Технологічні розрахунки. Облік і звітність у галузі (108 год)

Фізико-хімічні та біологічні основи води та очищення стічних вод (72 год)

Фізико-хімічні та біологічні основи очищення природних вод (72 год)

Загальні технології харчової промисловості (1440 год)

Мікробіологія води (54 год)

Технології цукропродуктів і цукрозамінників (72 год)

Проектування підприємств галузі (цукор, вода) (252 год)

Технологія полісахаридів та їх застосування (ТХ, ТЗ) (198 год)

Технології очищення стічних вод харчових виробництв (108 год)

Основні принципи гігієни виробництва води та напоїв (54 год)

Моделювання та створення інноваційних продуктів харчової промисловості (144 год)

Технологія пектину та пектинопродуктів (72 год)

Технологія крохмалю (108 год)

Хімія цукровмісної сировини (54 год)

Технології виробництва фасованих вод та напоїв (54 год)

Фізико-хімічні основи води та водних розчинів (90 год)

Основи раціонального використання води (90 год)

Технології водопідготовки на підприємствах харчової галузі (108 год)

Технологічний семінар (72 год)

Комплексна переробка продуктів обробки води (72 год)

Теоретичні основи виробництва цукру (108 год)

Основи біотехнології цукристих крохмалепродуктів (72 год) 

Дисципліни які читаються студентам  за ОКР «МАГІСТР»

Оптимізація технологічних процесів галузі (504 год)

Інноваційні технології галузі (504 год)

Дослідницький практикум (216 год)

Перспективні напрями наукових досліджень в галузі (180 год)

Раціональне водоспоживання (72 год)