Загальні відомості

Кафедра технології цукру і підготовки води – єдина кафедра в системі вищої освіти України, яка готує фахівців для роботи в цукровій та крохмале-патоковій галузях промисловості.

За роки свого існування для потреб цукрової промисловості та інших галузей на ній були підготовлені понад 6300 інженерів-технологів. Випускники кафедри – ціла плеяда провідних фахівців галузі.

Як випускова, кафедра здійснює підготовку висококваліфікованих фахівців (“бакалаврів», «спеціалістів» і «магістрів») зі спеціальності 181 «Харчові технології”, двох спеціалізацій: «Технології цукру та полісахаридів», та “Технології питної води та водопідготовки харчових виробництв».

Для підготовки кадрів вищої кваліфікації зі спеціальності 05.18.05 «Технологія цукристих речовин та продуктів бродіння» при кафедрі діє аспірантура і докторантура.

Матеріально-технічна база кафедри включає навчальну лабораторію, препараторську, 2 науково-дослідні лабораторії, комп’ютерний центр (оснащений  сучасними персональними комп’ютерами), кімнату викладачів, кабінет завідувача кафедри.

Технологічні процеси отримання цукру та цукристих речовин є найскладнішими серед харчових технологій, тому рівень теоретичної та практичної підготовки випускників кафедри дозволяє їм за потреби без додаткових ускладнень перекваліфікуватися для роботи на інших харчових підприємствах.

Випускники спеціальності «Технології цукру та полісахаридів» можуть займати не тільки керівні посади на цукрових та крохмале-патокових виробництвах (головний інженер, головний технолог, начальник зміни, начальник цеху, завідувач виробництва, інженер із контролю якості харчових продуктів тощо), але й наукових співробітників та викладачів освітніх закладів.

Кафедра співпрацює з низкою навчальних закладів (Комп’єнським технологічним університетом (Франція), Лодзинською політехнікою (Польща), Московським державним університетом харчових виробництв (Росія), Кубанським державним університетом, Кубанським державним технологічним університетом, Кубанським державним агроуніверситетом (Росія), Одеською державною академією харчових виробництв, Харківською державною академією технології та організації харчування, Національним університетом «Києво-Могилянська академія» тощо та академічними і галузевими науково-дослідними інститутами (Інститутом біоколоїдної хімії, Інститутом технічної теплофізики, Інститутом сорбції та проблем ендоекології, Українським науково-дослідним інститутом цукрової промисловості, Республіканським унітарним підприємством «Науково-практичний центр Національної академії наук Білорусі з продовольства» та ін.). Колектив кафедри підтримує тісні зв’язки з Державним департаментом продовольства України, Національною асоціацією цукровиків України, харчовими підприємствами.

У 2010 році на кафедрі технології цукру та полісахаридів відкрито нову спеціальність «Технологія питної води та водопідготовки харчових виробництв». У 2011 році кафедра була перейменована у кафедру «Технології цукру і підготовки води». На сьогодні кафедра є навчально-науковим центром з проблем підготовки питної та технологічної води для виробництва харчових продуктів, розроблення нових технологій і апаратів для очищення складних водних дисперсних систем, удосконалення методів аналізу і контролю якості водних систем. Нова спеціальність є логічним розвитком підготовки висококваліфікованих фахівців з напряму «Харчові технології та інженерія». Набуті студентами знання дадуть змогу випускникам кафедри працювати на підприємствах харчової галузі, водоочисних станціях, лабораторіях якості питної води, науково-дослідних інститутах (академічних та відомчих), проектних організаціях та комерційних структурах, пов’язаних із підготовкою питної води.