Cпеціалізація «Технології цукру і полісахаридів»

Без имени-1

Кафедра готує фахівців за спеціалізацією «Технології цукру і полісахаридів» До складу рослинної сировини входять різноманітні цукри та полісахариди, які не тільки забезпечують смакові особливості, але й є цільовим компонентом у виробництвах цукру, крохмалю, пектину. Потреба людини у цукрі в середньому становить 35 кг на рік. На сьогоднішній день на ринку цукристих речовин представлено широкий спектр цукрів (сахароза, глюкоза, фруктоза) та полісахаридів (крохмаль, пектин). Крохмаль використовується як готова продукція, так і в якості сировини для виробництва крохмальних паток, глюкозних та глюкозо-фруктозних сиропів. Пектин – природний полісахарид, який поєднує в собі властивості структуроутворювача та біологічно активної сполуки. Структуроутворення у продуктах із пектином проявляється у здатності формувати міцні гелі, надавати стійкості емульсіям, загущувати харчові маси. Біологічна активність пектинових речовин виражені у детоксикуючій, радіопротекторній, антиоксидантній, гіпоглікемічній, імуностимулюючій діях.

Кафедра має більш ніж 100-річну історію розвитку і формування визнаних наукових шкіл в галузі технології цукру та полісахаридів. Саме в Національному університеті харчових технологій діє потужна і єдина в Україні кафедра, що готує фахівців за такою спеціалізацією. Наша спеціальність забезпечує знання з технології виробництва цукру, крохмалю та крохмалепродуктів, пектину та пектинопродуктів, а також формує компетентності з питань енергозбереження, технологічного обладнання та проектування, мікробіології, економіки та менеджменту в галузі.

Підготовка фахівців за спеціалізацією «Технології цукру і полісахаридів» дозволяє випускникам отримати відповідні знання та уміння:

  • вирішувати завдання оптимізації виробництва цукру в сучасних ринкових умовах;
  • застосовувати прийоми і методи управління технологічними процесами та якістю продукції у виробництві цукристих речовин на основі інноваційного підходу;
  • прийняття самостійних рішень, виходячи із конкретної виробничої ситуації;
  • впроваджувати у виробництво прогресивні технології та сучасні наукові методи інтенсифікації технологічних процесів;

Навчальним планом підготовки магістрів за спеціалізацією «Технології цукру і полісахаридів»  передбачено такі професійно-спрямовані дисципліни:

  • Ø  Оптимізація технологічних процесів галузі;
  • Ø  Управління якістю продуктів виробництва цукристих речовин;
  • Ø  Інноваційні технології галузі;
  • Ø  Технології переробки побічних продуктів цукрового та крохмале-патокового виробництв;
  • Ø  Перспективні напрямки наукових досліджень в галузі;
  • Ø  Наукові основи технології виробництва цукристих речовин.

Випускники спеціальності «Технології цукру та полісахаридів» можуть займати не тільки керівні посади на цукрових та крохмале-патокових виробництвах (головний інженер, головний технолог, начальник зміни, начальник цеху, завідувач виробництва, інженер із контролю якості харчових продуктів тощо), але й наукових співробітників та викладачів освітніх закладів.

Наші випускники працюють на провідних підприємствах галузі:

Агропромхолдинг «Астарта-Київ» ТОВ ІПК  «Полтавазернопродукт» ВП «Глобинський цукровий завод», Кондитерська Корпорація ROSHEN, ДНУ «Український науково-дослідний інститут цукрової промисловості», ВАТ «Чортківський цукровий завод», ВАТ «Радехівцукор», Асоціація цукровиків України, ВАТ «Саливонківський цукровий завод», ВАТ «Згур‘ївський цукровий завод»

Цукрова промисловість – високотехнологічна галузь національної економіки. Потреба у виробництві полісахаридів зростає з кожним днем!

44523c0513cd6a83cc9f7992ad1e95f0 6a905bf6c68c473f6dc629b6391b3332 cb4ce6a9254b5767e616b4bcc582a28d 951f73a55393bb712f7a3711b9e195a8 97ce8c4e00d2055bab0a8b240daf8114 2b334cce2f2e4f1ade9847758798ec18