Пастух Ганна Сергіївна

Пастух Г.С. куратор ТЦ-1-4

Пастух Ганна Степанівна

У 2010 році закінчила Тернопільський національний педагогічний університет, здобула вищу освіту за ОКР «магістр» за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Біологія».

У 2013 вступила до аспірантури Національного університету харчових технологій.

Загальний стаж наукової роботи — 4 роки.

Асистент кафедри технології цукру і підготовки води з 2017 року.

Автор 30 наукових праць, в тому числі 11 статей, 1 патенту України на винахід та 2 патентів на корисну модель.